De Staatsschuld daalt met ongeveer 350 euro per seconde!

€ 20.766

Schuld per inwoner

€ 41.531

Schuld per werkzame inwoner

Nederlandse staatsschuld daalt voor het eerst sinds 2006Ondanks lagere aardgasbaten is de economie het afgelopen jaar met twee procent gegroeid. Dit blijkt uit het financieel jaarverslag dat minister Dijsselbloem van Financiën woensdag aan de Tweede Kamer heeft aangebonden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat de overheidsschuld is gedaald.


(Bron: ANP)

Staatsschuld loopt volgend jaar hard opDe Nederlandse staatsschuld staat op een nieuw recordniveau. Volgend jaar zal de overheid de belastingen en de premies verhogen en de inkomsten met 12,4 miljard euro zien oplopen. Helaas zal de staatsschuld toch verder stijgen ondanks de harde overheidssaneringen. Uit de Miljoenennota 2013 blijkt dat mede door de Kunduz-maatregelen de staatsschuld met tientallen miljarden zal oplopen. De schuld zal in 2014 zelf stijgen naar 466 miljard euro.


Schuld

In 2001 was de staatsschuld 227 miljard euro, binnen een paar jaar liep de schuld hard op onder het kabinet Balkenende & Bos. Mede door de redding van de banken en de kredietcrisis liep de staatschuld in 2009 tot 350 miljard euro op.


Eind 2013 zal de staatsschuld van Nedeland zijn opgelopen tot 434 miljard euro. In 2013 heeft de overheid voor de vierde op achtereenvolgende jaar een begrotingstekort. Het begrotingstekort is hoger dan 3% van het BBP. En dit is niet conform de norm die is afgesproken in Europa.


(Bron: RTL)

De staatsschuld in Nederland door de jaren heen

Jaar x mln Euro
1900 642
1905 684
1910 720
1915 988
1920 1.757
1925 2.264
1930 2.273
1935 2.765
1940 3.690
1945 10.855
1950 13.606
1955 12.219
1960 14.796
1965 21.437
1970 34.429
1975 50.555
1980 86.491
1985 159.632
1990 187.345
1991 197.306
1992 207.659
1993 216.607
1994 218.266
1995 232.233
1996 236.953
1997 233.327
1998 238.189
1999 236.090
2000 224.765
2001 227.132
2002 235.090
2003 248.009
2004 257.604
2005 266.060
2006 255.880
2007 258.774
2008 346.168
2009 347.021
2010 374.336
2011 395.731
2012 427.767
2013 442.543
2014 450.615
2015 441.401
2016 434.205
2017 416.067
2018 404.000
2019

Hogere Nederlandse staatsschuld. 22 jul 2013

Het afgelopen jaar is de Nederlandse staatsschuld fors toegenomen. In het eerste kwartaal groeide de staatsschuld naar 72 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Vorig jaar was dit nog 67,7 procent.


Uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat blijkt dat Nederland met deze staatsschuld ruim onder het gemiddelde van alle eurolanden blijft. De gemiddelde Europese schuld is het afgelopen jaar toegenomen met 4 procentpunt, van 88,2 naar 92,2 procent van het bbp.


De Duitse schuld bleef met 81,2 procent nagenoeg op hetzelfde niveau. Het euroland met de hoogste schaatsschuld is Griekenland. Daar bedraagt de schuld 160,5 procent van het bbp. Italië en Portugal volgen met ongeveer 130 procent. (Bron: NOS)


Recessie in Nederland nog niet voorbij

Het gaat slechter met onze economie. Die kromp met 0,2 procent in de afgelopen maanden en steeds meer mensen worden werkloos. De werkloosheid in Nederland neemt verder toe. De recessie in Nederland is dus nog niet achter de rug. Nederland doet het slechter als je naar Europa kijkt, want in andere landen zit de economie alweer in de lift. (Bron: NOS)Rente op staatsschuld loopt op


Overheid leent dit jaar 70 miljoen per dag!

Door de crisis zijn de overheidsfinanciën de afgelopen jaren sterk verslechterd. In 2008 – voor de crisis – was er nog een klein overschot op de begroting, maar in de jaren daarna sloeg dat volledig om. Nederland leeft nu in feite op de pof, en dat is geen gezonde situatie. We geven dag in, dag uit meer uit dan er binnenkomt. In 2009 was dat 87 miljoen euro per dag, in 2010 ongeveer 82 miljoen en dit jaar geven we iedere dag 70 miljoen te veel uit. Het tekort daalt, maar ook in 2012 staan we in de min; naar verwachting zo'n 50 miljoen euro per dag.


Door de tekorten is de staatsschuld flink opgelopen. In 2012 komt de schuld boven de 400 miljard euro. Dat is bijna 25 duizend euro per Nederlander. En hoe hoger de schuld, hoe meer geld we uitgeven aan rente. Ten opzichte van andere landen kan Nederland relatief goedkoop lenen, maar toch betalen we in 2012 dik 10 miljard euro aan rente. (Bron: Jan Kees de Jager)


Staatsschuld in Nederland

Het Agentschap van het Ministerie van Financiën is gevestigd in Den Haag. Het Agentschap beheert de staatsleningen op de kapitaalmarkt. In 2008 bedroeg de staatsschuld 346 miljard euro, dat is ongeveer 58,2% van het bruto binnenlands product (BBP).


In 2007 bedroeg de staatsschuld 219 miljard euro en werd er 9,3 miljard aan rente betaald. Dit was ongeveer 39,4% van het bruto binnenlands product (BBP). In 2006 was dit nog 41,6%. Nederland voldoet daarmee al jaren aan de Maastrichtnorm. De Maastrichtnorm schrijft voor dat de staatsschuld ten hoogste 60% van het bruto nationaal product (BNP) bedraagt.


Naar aanleiding van diverse financiële steunmaatregelen ten behoeve van de kredietcrisis, steeg in 2008 de staatsschuld sterk met 85 miljard euro.


Naar verwachting zal in 2010 de staatsschuld oplopen met 1000 euro per seconde (Bron: Pieter van Geel).(Bron: www.prinsjesdag2011.nl)